شنبه 19 مرداد 1387

سلمان سيما فعال دانشجويی دانشگاه آزاد با صدور قرار وثيقه آزاد گرديد، ادوار نيوز


ادوارنيوز: سلمان سيما فعال دانشجويی دانشگاه آزاد ، آزاد شد.

به گزارش خبرنگار ادوارنيوز سلمان سيما که در روز ۱۶ تيرماه و در مقابل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بازداشت شده بود، عصر شنبه با توديع قرار وثيقه ۷۰ ميليون تومانی و بعد از ۳۴ روز بازداشت از زندان اوين آزاد گرديد.

گفتنی است مهدی خدايی ديگر دانشجوی دانشگاه آزاد همچنان در بازداشت بسر می برد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سلمان سيما فعال دانشجويی دانشگاه آزاد با صدور قرار وثيقه آزاد گرديد، ادوار نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016